Claudia Mandl – abonată la succes

sighi-eu2
Scris de Adrian Ardelean pe 02/07/2013 in sectiunea Actualitate | Comments Off

Claudia Mandl – tablou marePictoriţa de origine română Claudia Mandl iese din nou “la ram­pă” cu două activităţi care merită remarcate. Iar dacă despre una dintre ele am amintit şi în nu­mărul nostru trecut (când anun­ţam expoziţia personală a artistei, inti­-tulată “Voiaj în timp”, ne vedem obligaţi (la modul plăcut) să reve­nim asupra subiectului, pentru a anunţa că, la vernisajul expo­ziţiei, Claudia Mandl a primit două distincţii diferite, ca recunoaştere a muncii şi talentului ei.

Prima dintre aceste distincţii este un “certificat de reconnai­ssance”, primit din partea Parlamentului canadian, prin intermediul de­putatului François Pillon. Cea de-a doua distincţie reprezintă un omagiu venit din partea Primăriei Montréal “pour son accomplissement remarquable et sa contribution à l’épanouissement des arts et de la culture auprès des Montréa­lais, dans le cadre de son exposition «Voyage dans le temps»”.

Cele două diplome vin să se adauge unei foarte bogate palete de distincţii pe care Claudia o are deja la activ, recompensă a unui talent dublat de dăruire şi de muncă susţinută pe tărâmul artei plastice. Să spunem doar, pentru exemplificare, că “vedeta” expoziţiei “Voyage dans le temps” reprezintă un tablou al Sighişoarei medie­vale, lucrat în ulei aplicat cu spatula, de dimensiuni impresionante (1,55 x 1,68 m, vezi foto), a cărui realizare i-a luat patru săptămâni.

Şi pentru că vorbeam de două evenimente legate de Claudia Mandl, să-l amintim şi pe cel de-al doilea. Este vorba de o donaţie făcută de artistă în contul şco­lii “Junimea Română” de la Montréal, repre­zen­tată printr-un delicat şi idilic peisaj rural ro­mânesc.

Pânza a fost vândută la licita­ţie în cadrul serbării de sfârşit de an a şcolii “Junimea Română”, banii încasaţi fiind donaţi şcolii, pentru susţinerea acti­vită­ţilor ei. Suma la care s-a vândut tabloul a fost de 220 de dolari, noul ei proprietar fiind Petru Cotnăreanu, preşedintele Asociaţiei Române din Canada.

P.S. Dacă vi se pare că “recu­noaşteţi” numele pictoriţei Claudia Mandl sau fotografia acesteia este pentru că, în ultima vreme, ea a fost extrem de activă, făcându-ne să scriem atât de des despre ea încât în­­cepem să analizăm posibilitatea înfiinţării unei rubrici specia­le şi permanente Claudia Mandl. Că de ignorat este imposibil să o ignorăm.
http://www.paginiromanesti.ca/2013/07/02/claudia-mandl-abonata-la-succes/

Publicité