Young women

Young women
dessin,8x12po., 2000
vendu